Syrumbu BW-K d9-12 [#422474895955]

Syrumbu BW-K d9-12 A 4
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
2 333 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
280 657 CR

Hmotností Země:
0,8632
Hvězdný rádius:
5 799 km

Povrchová teplota:
265 K
Tlak na povrchu:
4,14379009 atmosfér

Gravitace:
1,04 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
94,07% Nitrogen
5,78% Oxygen
0,13% Water

Oběžná doba:
2 779,1 d
Úhel zakřivení:
4,68 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
-0,79°
Periapsida:
343,68°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
-2,1336 °