Syrumbu BW-K d9-12 [#422474895955]

Syrumbu BW-K d9-12 A / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 232 CR

Hmotnosti Slunce:
1,7656
Hvězdný radius:
1,4510
Stáří:
1 278 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
7 829 K
Syrumbu BW-K d9-12 A 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 217 ls
Předpokládaná hodnota:
164 615 CR

Hmotností Země:
0,4967
Hvězdný rádius:
4 920 km

Tlak na povrchu:
81,12 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
763 K
Syrumbu BW-K d9-12 A 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 718 ls
Předpokládaná hodnota:
176 284 CR

Hmotností Země:
1,3150
Hvězdný rádius:
6 581 km

Tlak na povrchu:
3 832,08 atmosfér

Gravitace:
1,24 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
1 371 K
Syrumbu BW-K d9-12 A 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 719 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0480
Hvězdný rádius:
2 474 km

Gravitace:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
228 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (17,2%) Ni (14,6%) C (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) V (4,7%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Syrumbu BW-K d9-12 A 4 / Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
2 333 ls
Předpokládaná hodnota:
280 657 CR

Hmotností Země:
0,8632
Hvězdný rádius:
5 799 km

Tlak na povrchu:
4,14 atmosfér

Gravitace:
1,04 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life

Povrchová teplota:
265 K
Vzdálenost k cíli:
2 332 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0549
Hvězdný rádius:
2 583 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide

Povrchová teplota:
198 K
Syrumbu BW-K d9-12 A 5 / Water world
Vzdálenost k cíli:
2 935 ls
Předpokládaná hodnota:
101 819 CR

Hmotností Země:
1,0414
Hvězdný rádius:
6 155 km

Tlak na povrchu:
1,54 atmosfér

Gravitace:
1,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen

Povrchová teplota:
250 K