Scheau Blao NS-U f2-1773 (Inner Rim Nebula) [#952049845661]

100,00%
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
23 606 CR

Hmotnosti Slunce:
2,8633
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
13 030 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Scheau Blao NS-U f2-1773 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 854 ls
Předpokládaná hodnota:
1 118 CR

Hmotností Země:
2 589,6482
Hvězdný rádius:
70 926 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
20,94 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
556 K
Vzdálenost k cíli:
2 981 ls
Předpokládaná hodnota:
519 CR

Hmotností Země:
3,5501
Hvězdný rádius:
11 238 km

Tlak na povrchu:
0,66 atmosfér

Gravitace:
1,14 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
Scheau Blao NS-U f2-1773 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 912 ls
Předpokládaná hodnota:
4 174 CR

Hmotností Země:
140,0235
Hvězdný rádius:
60 176 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
14 K