2MASS J03290394+3123307 [#44646318089265]

100,00%
2MASS J03290394+3123307 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4141
Hvězdný radius:
0,5685
Stáří:
3 452 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 374 K
2MASS J03290394+3123307 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
86 822 000 000 000 Mt

Inner radius:
686 430 km
Outer radius:
1 798 600 km
2MASS J03290394+3123307 A B Belt
Class:
Metallic

Mass:
4 798 500 000 000 000 Mt

Inner radius:
2 779 400 km
Outer radius:
112 060 000 km
Vzdálenost k cíli:
7 460 ls
Předpokládaná hodnota:
663 CR

Hmotností Země:
44,5653
Hvězdný rádius:
20 705 km

Tlak na povrchu:
8,29 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
4,23 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K
2MASS J03290394+3123307 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 171 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1719
Hvězdný radius:
0,3158
Stáří:
3 452 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 743 K
2MASS J03290394+3123307 B 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 463 ls
Předpokládaná hodnota:
4 726 CR

Hmotností Země:
377,1476
Hvězdný rádius:
68 809 km

Gravitace:
3,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
148 K