V2650 Orionis [#253566680507385]

100,00%
V2650 Orionis A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4492
Hvězdný radius:
0,6080
Stáří:
1 134 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 571 K
V2650 Orionis ABC 1 / Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
785 ls
Předpokládaná hodnota:
899 CR

Hmotností Země:
546,4255
Hvězdný rádius:
75 043 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,95 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
183 K
V2650 Orionis ABC 1 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
779 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
929 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
126 K
V2650 Orionis ABC 2 / Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
798 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,0266
Hvězdný rádius:
9 558 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
111 K
V2650 Orionis ABC 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 005 ls
Předpokládaná hodnota:
886 CR

Hmotností Země:
491,9828
Hvězdný rádius:
73 095 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,75 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
161 K
V2650 Orionis ABC 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
976 ls
Předpokládaná hodnota:
577 CR

Hmotností Země:
11,5189
Hvězdný rádius:
15 898 km

Tlak na povrchu:
47 546,09 atmosfér

Gravitace:
1,85 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
564 K
V2650 Orionis ABC 5 / Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 264 ls
Předpokládaná hodnota:
1 018 CR

Hmotností Země:
1 353,4016
Hvězdný rádius:
74 315 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
9,97 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
327 K
V2650 Orionis ABC 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 231 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,9037
Hvězdný rádius:
9 418 km

Tlak na povrchu:
9 083,66 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
441 K
V2650 Orionis B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
11 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2852
Hvězdný radius:
0,4653
Stáří:
1 134 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 860 K
V2650 Orionis ABC 7 / Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 877 ls
Předpokládaná hodnota:
957 CR

Hmotností Země:
866,9110
Hvězdný rádius:
71 682 km

Gravitace:
6,86 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
183 K
V2650 Orionis C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
174 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4744
Stáří:
1 134 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 430 K
V2650 Orionis C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
47 249 000 000 000 Mt

Inner radius:
557 540 km
Outer radius:
1 595 500 km
V2650 Orionis C 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
167 ls
Předpokládaná hodnota:
15 291 CR

Hmotností Země:
1,1694
Hvězdný rádius:
6 377 km

Tlak na povrchu:
1,86 atmosfér

Gravitace:
1,17 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
Hot Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
883 K
V2650 Orionis C 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
182 ls
Předpokládaná hodnota:
13 813 CR

Hmotností Země:
0,2557
Hvězdný rádius:
4 009 km

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
708 K

Materiály:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (16,2%) C (13,6%) Mn (9,4%) P (8,7%) Ge (4,8%) Zr (2,6%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Ru (1,4%)