DG Canum Venaticorum [#9467047585193]

100,00%
DG Canum Venaticorum A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2070
Hvězdný radius:
0,3720
Stáří:
11 632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 185 K
DG Canum Venaticorum A 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
171 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0814
Hvězdný rádius:
3 304 km

Tlak na povrchu:
0,11 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
93 K
DG Canum Venaticorum A 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
222 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1219
Hvězdný rádius:
3 727 km

Tlak na povrchu:
3,21 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
85 K
DG Canum Venaticorum A 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
222 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0104
Hvězdný rádius:
1 865 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
82 K

Materiály:
S (24,6%) C (20,7%) Fe (13,5%) P (13,3%) Ni (10,2%) Cr (6,1%) Mn (5,6%) Se (3,9%) Nb (0,9%) Sb (0,8%) Hg (0,6%)
Vzdálenost k cíli:
407 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1987
Hvězdný rádius:
4 714 km

Tlak na povrchu:
5,33 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
93 K
Vzdálenost k cíli:
406 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0070
Hvězdný rádius:
1 701 km

Tlak na povrchu:
0,50 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
110 K
DG Canum Venaticorum A 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
912 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1793
Hvězdný rádius:
4 560 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K

Materiály:
S (23,0%) C (19,3%) Fe (16,0%) P (12,4%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Ge (3,4%) Sn (1,1%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
DG Canum Venaticorum A 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
912 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0082
Hvězdný rádius:
1 787 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Se (4,3%) Zn (3,3%) Ge (3,2%) Te (0,8%) Mo (0,8%) Sn (0,8%)
DG Canum Venaticorum A 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 330 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0760
Hvězdný rádius:
3 477 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
36 K

Materiály:
S (22,5%) C (18,9%) Fe (15,5%) P (12,1%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Sn (1,0%) Te (0,9%) Hg (0,7%)
DG Canum Venaticorum B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
12 920 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0781
Hvězdný radius:
0,2198
Stáří:
11 632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 210 K
DG Canum Venaticorum B 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 895 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1104
Hvězdný rádius:
3 919 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Zn (4,2%) Nb (1,1%) W (0,8%) Sb (0,7%)
DG Canum Venaticorum B 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 862 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0473
Hvězdný rádius:
2 984 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
47 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,5%) P (12,1%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Y (0,9%) W (0,9%)
DG Canum Venaticorum B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 710 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0435
Hvězdný rádius:
2 905 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
41 K

Materiály:
S (23,5%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Mn (6,7%) Zn (4,4%) Zr (1,9%) Mo (1,1%) W (0,9%) Tc (0,6%)
DG Canum Venaticorum B 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
13 066 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0538
Hvězdný rádius:
3 111 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K

Materiály:
S (23,8%) C (20,1%) Fe (16,4%) P (12,8%) Ni (12,4%) V (4,0%) Se (3,7%) Ge (3,5%) Cd (1,3%) Y (1,0%) W (0,9%)
DG Canum Venaticorum B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
13 429 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1814
Hvězdný rádius:
4 590 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (24,4%) C (20,5%) Fe (16,9%) P (13,2%) Ni (12,7%) V (4,1%) Se (3,8%) Zr (2,0%) Nb (1,2%) Hg (0,7%) Po (0,5%)
DG Canum Venaticorum B 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 858 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1275
Hvězdný rádius:
4 104 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
27 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (12,0%) Mn (6,5%) Zn (4,3%) V (3,9%) Sn (1,0%) Mo (1,0%) Ru (1,0%)
DG Canum Venaticorum C / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
235 441 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2043
Stáří:
11 632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 297 K
DG Canum Venaticorum C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
35 478 000 000 000 Mt

Inner radius:
234 400 km
Outer radius:
1 118 300 km
DG Canum Venaticorum C 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
235 849 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4947
Hvězdný rádius:
6 239 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
Minor Methane Magma
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (24,3%) C (20,5%) Fe (17,2%) P (13,1%) Ni (13,0%) Se (3,8%) Ge (3,6%) Zr (2,0%) W (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,8%)
DG Canum Venaticorum C 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
235 849 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0524
Hvězdný rádius:
3 275 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,2%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Te (0,8%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
234 790 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7603
Hvězdný rádius:
7 165 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
DG Canum Venaticorum C 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
236 583 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4014
Hvězdný rádius:
5 888 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,5%) C (18,9%) Fe (15,5%) P (12,1%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Y (0,9%) W (0,9%) Hg (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
237 223 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5289
Hvězdný rádius:
6 413 km

Tlak na povrchu:
0,13 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
Vzdálenost k cíli:
237 893 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9783
Hvězdný rádius:
7 725 km

Tlak na povrchu:
0,20 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
DG Canum Venaticorum C 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
237 884 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0162
Hvězdný rádius:
2 237 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Hg (0,5%)