2MASS J02303910+6121053 [#144932991]

100,00%
2MASS J02303910+6121053 A / O (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
2 378 CR

Hmotnosti Slunce:
65,0195
Hvězdný radius:
13,8279
Stáří:
632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
78 455 K
2MASS J02303910+6121053 AB 1 / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
4 375 ls
Předpokládaná hodnota:
1 225 CR

Hmotnosti Slunce:
1,3867
Hvězdný radius:
1,2968
Stáří:
632 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
7 083 K
2MASS J02303910+6121053 AB 2 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
4 167 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5078
Hvězdný radius:
0,7026
Stáří:
632 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 595 K
Vzdálenost k cíli:
1 844 ls
Předpokládaná hodnota:
27 814 CR

Hmotnosti Slunce:
15,1836
Hvězdný radius:
0,0001
Stáří:
632 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K