Struve 2398 [#13864825595305]

100,00%
Struve 2398 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
26 867 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2656
Hvězdný radius:
0,4419
Stáří:
7 628 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 475 K
Struve 2398 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4297
Hvězdný radius:
0,5850
Stáří:
1 720 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 446 K
Struve 2398 B 1 / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
114 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0087
Hvězdný rádius:
1 607 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (21,5%) Fe (18,3%) C (18,1%) Ni (13,8%) P (11,6%) Mn (7,5%) Ge (3,8%) Zr (2,1%) Mo (1,2%) W (1,0%) Te (1,0%)
Struve 2398 B 2 / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
145 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0113
Hvězdný rádius:
1 751 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (21,0%) Fe (17,8%) C (17,6%) Ni (13,5%) P (11,3%) Mn (7,4%) V (4,4%) Ge (3,7%) Nb (1,2%) Sn (1,2%) Y (1,1%)
Struve 2398 B 3 / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
146 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0092
Hvězdný rádius:
1 637 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (20,0%) Fe (17,0%) C (16,9%) Ni (12,9%) P (10,8%) Cr (7,6%) Mn (7,0%) Zn (4,6%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Te (0,9%)
Struve 2398 B 4 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
211 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0108
Hvězdný rádius:
1 723 km

Tlak na povrchu:
0,59 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
129 K
Struve 2398 B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
333 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0196
Hvězdný rádius:
2 243 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Mo (1,0%) Y (0,9%) W (0,9%)
Struve 2398 B 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
485 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0214
Hvězdný rádius:
2 308 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
49 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,7%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Zn (4,2%) Sn (1,0%) W (0,9%) Tc (0,6%)
Struve 2398 B 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
852 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0501
Hvězdný rádius:
3 027 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (16,1%) P (12,3%) Ni (12,2%) Cr (7,3%) Se (3,6%) Ge (3,3%) Mo (1,1%) Sn (1,1%) Y (1,0%)
Struve 2398 B 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
851 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 412 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) V (2,9%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)