Teegarden's Star [#5367098657608]

Teegarden's Star 4
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 418 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,2508
Hvězdný rádius:
5 060 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,00079370 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Složení:
67,10% Ice
21,91% Rock
10,99% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6 260,4 d
Úhel zakřivení:
2,84 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-1,22°
Periapsida:
103,36°
Rychlost rotace:
2,4 d
Axiální náklon:
1,7619 °

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,6%) P (11,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Se (3,5%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Te (0,8%)