Teegarden's Star [#5367098657608]

100,00%
Teegarden's Star / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0781
Hvězdný radius:
0,2018
Stáří:
11 502 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 172 K
Teegarden's Star 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
369 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2264
Hvězdný rádius:
4 925 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
23 K

Materiály:
S (23,0%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) V (3,9%) Ge (3,3%) Mo (1,0%) Sn (1,0%) Te (0,9%)
Teegarden's Star 2 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
500 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4072
Hvězdný rádius:
5 902 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
Teegarden's Star 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
501 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0054
Hvězdný rádius:
1 559 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,8%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Se (4,2%) V (2,9%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Teegarden's Star 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
660 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0509
Hvězdný rádius:
3 056 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,1%) Ni (11,7%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) V (3,8%) Mo (1,0%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Teegarden's Star 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 418 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2508
Hvězdný rádius:
5 060 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,6%) P (11,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Se (3,5%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Te (0,8%)
Teegarden's Star 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 416 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0204
Hvězdný rádius:
2 412 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) V (3,0%) As (1,4%) Nb (0,8%) Te (0,8%) Mo (0,8%)
Teegarden's Star 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 589 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0834
Hvězdný rádius:
3 583 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,0%) C (19,3%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) V (3,9%) Ge (3,3%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Ru (1,0%)