UV Ceti [#18263140476329]

100,00%
UV Ceti / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
2 888 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2188
Hvězdný radius:
0,3787
Stáří:
11 042 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 290 K
UV Ceti B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4063
Hvězdný radius:
0,5861
Stáří:
5 114 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 371 K