WISE 0350-5658 [#5368172399440]

100,00%
WISE 0350-5658 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0195
Hvězdný radius:
0,0524
Stáří:
10 474 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
298 K
WISE 0350-5658 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
108 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1609
Hvězdný rádius:
4 408 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,7%) C (19,9%) Fe (16,5%) P (12,7%) Ni (12,5%) Zn (4,5%) V (4,1%) Ge (3,5%) Mo (1,1%) Sn (1,1%) Po (0,5%)
WISE 0350-5658 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 526 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1026
Hvězdný rádius:
3 812 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (16,3%) P (12,4%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) V (4,0%) Zr (1,9%) Cd (1,3%) Ru (1,0%) W (0,9%)
WISE 0350-5658 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 531 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0483
Hvězdný rádius:
3 001 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,3%) P (12,6%) Ni (12,3%) Mn (6,7%) V (4,0%) As (1,5%) Cd (1,3%) Nb (1,1%) Y (1,0%)
WISE 0350-5658 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 836 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0441
Hvězdný rádius:
2 914 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,0%) C (19,3%) Fe (16,0%) P (12,4%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) Zn (4,3%) Ge (3,4%) Cd (1,2%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
WISE 0350-5658 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 831 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0396
Hvězdný rádius:
2 816 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,5%) P (12,0%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Mo (1,0%) Y (0,9%)
WISE 0350-5658 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 984 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1104
Hvězdný rádius:
3 916 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (15,9%) P (12,3%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
WISE 0350-5658 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 016 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1216
Hvězdný rádius:
4 039 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,3%) P (12,6%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Se (3,7%) Zr (1,9%) Cd (1,3%) Ru (1,0%) Hg (0,7%)