Set [#7505555985098]

Shango
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Stáří:
5 136 million years
Celá spektrální třída:
L0 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,7695
Hvězdný radius:
0,3390

Povrchová teplota:
1 973 K


Absolutní velikost:
11,8435
Oběžná doba:
787,2 d
Úhel zakřivení:
0,91 au
Výstřednost dráhy:
0,1082
Sklon dráhy:
-53,75°
Periapsida:
46,95°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
-0,1544 °