Set [#7505555985098]

100,00%
Set / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
884 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7070
Hvězdný radius:
0,3486
Stáří:
5 136 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 057 K
Shango / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7695
Hvězdný radius:
0,3390
Stáří:
5 136 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 973 K
Oya / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
4 863 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0820
Hvězdný radius:
0,2049
Stáří:
5 136 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 175 K