Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

100,00%
Wredguia WD-K d8-27 A / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1367
Hvězdný radius:
0,2690
Stáří:
306 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 750 K
Wredguia WD-K d8-27 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
197 133 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0625
Hvězdný radius:
0,1858
Stáří:
306 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
976 K