Dryignoea PS-H b1-0 [#946905179145]

Dryignoea PS-H b1-0 D
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
112 598 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Stáří:
11 236 million years
Celá spektrální třída:
T1 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2297

Povrchová teplota:
1 194 K


Absolutní velikost:
14,8746
Oběžná doba:
775,2 d
Úhel zakřivení:
0,75 au
Výstřednost dráhy:
0,0417
Sklon dráhy:
14,61°
Periapsida:
262,43°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,0000 °