Dryignoea PS-H b1-0 [#946905179145]

16,67%
Dryignoea PS-H b1-0 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4414
Hvězdný radius:
0,5404
Stáří:
11 236 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 753 K
Dryignoea PS-H b1-0 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
110 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
0,3732
Stáří:
11 236 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
2 077 K
Dryignoea PS-H b1-0 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
112 943 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
0,3769
Stáří:
11 236 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 206 K
Dryignoea PS-H b1-0 C A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
19 275 000 000 000 Mt

Inner radius:
500 230 km
Outer radius:
1 409 300 km
Dryignoea PS-H b1-0 D / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
112 598 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2297
Stáří:
11 236 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 194 K