Dryaa Pruae AA-A h488 [#4096097567]

Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 c
Typ:
Rocky Ice world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0347
Hvězdný rádius:
2 542 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,00008789 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Složení:
54,44% Rock
40,29% Ice
5,27% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,5 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0174
Sklon dráhy:
0,50°
Periapsida:
99,47°
Rychlost rotace:
0,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,4142 °

Materiály:
S (24,2%) C (20,4%) Fe (16,8%) P (13,0%) Ni (12,7%) V (4,1%) Se (3,8%) Zr (2,0%) Mo (1,1%) Y (1,0%) W (0,9%)