Dryaa Pruae AA-A h488 [#4096097567]

100,00%
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
27 152 CR

Hmotnosti Slunce:
13,2461
Hvězdný radius:
0,0001
Stáří:
7 216 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Dryaa Pruae AA-A h488 A 1 / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 540 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0391
Hvězdný radius:
0,1381
Stáří:
7 216 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
768 K
Dryaa Pruae AA-A h488 A 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 541 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0263
Hvězdný rádius:
2 063 km

Gravitace:
0,25 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
169 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,7%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
Dryaa Pruae AA-A h488 A 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 540 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0269
Hvězdný rádius:
2 077 km

Gravitace:
0,25 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Sb (1,2%) Sn (1,1%) W (1,1%)
Vzdálenost k cíli:
3 549 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0263
Hvězdný rádius:
2 063 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
79 K
Dryaa Pruae AA-A h488 A 1 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 522 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0184
Hvězdný rádius:
1 835 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Dryaa Pruae AA-A h488 A 1 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 555 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0669
Hvězdný rádius:
2 791 km

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Mo (1,2%) Sb (1,2%) W (1,0%)
Vzdálenost k cíli:
178 883 ls
Předpokládaná hodnota:
23 510 CR

Hmotnosti Slunce:
2,5820
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
7 216 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
176 605 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0613
Stáří:
7 216 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
333 K
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 604 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0428
Hvězdný rádius:
2 415 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,9%) P (10,4%) Cr (8,9%) Zn (5,4%) As (2,6%) W (1,1%) Hg (0,9%) Po (0,5%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 b / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 605 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0389
Hvězdný rádius:
2 639 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (23,3%) C (19,6%) Fe (16,2%) P (12,6%) Ni (12,2%) Ge (4,7%) Zn (4,4%) Se (3,7%) Te (1,2%) Nb (1,1%) Mo (1,1%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 c / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0347
Hvězdný rádius:
2 542 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (24,2%) C (20,4%) Fe (16,8%) P (13,0%) Ni (12,7%) V (4,1%) Se (3,8%) Zr (2,0%) Mo (1,1%) Y (1,0%) W (0,9%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 d / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0287
Hvězdný rádius:
2 391 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (12,0%) Mn (6,5%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Te (1,2%) Sn (0,9%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 609 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1128
Hvězdný rádius:
4 137 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Nb (0,9%) Sn (0,7%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 e a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 609 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0061
Hvězdný rádius:
1 643 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (30,3%) C (25,5%) P (16,3%) Fe (9,3%) Ni (7,1%) Mn (3,9%) Ge (3,1%) Zn (2,5%) Cd (0,7%) Nb (0,6%) Ru (0,6%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0693
Hvězdný rádius:
3 543 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Sn (0,7%) Hg (0,5%) Tc (0,5%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 1 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 608 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0634
Hvězdný rádius:
3 443 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (28,4%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Ge (3,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,5%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
4 051 CR

Hmotností Země:
109,0908
Hvězdný rádius:
60 220 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
10 K
Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0089
Hvězdný rádius:
1 817 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
1 007 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 601 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
1 008 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Dryaa Pruae AA-A h488 B 2 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
176 601 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
884 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) As (1,6%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)