Wrupaea AA-A h125 [#1051031887]

100,00%
Wrupaea AA-A h125 / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
26 084 CR

Hmotnosti Slunce:
10,1172
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
11 560 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
Wrupaea AA-A h125 A Belt
Class:
Icy

Mass:
841 210 000 000 000 Mt

Inner radius:
52 km
Outer radius:
5 219 000 km
Wrupaea AA-A h125 1 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 059 ls
Předpokládaná hodnota:
32 812 CR

Hmotností Země:
1 368,4578
Hvězdný rádius:
76 238 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
9,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
249 K
Wrupaea AA-A h125 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 061 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0258
Hvězdný rádius:
2 602 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Wrupaea AA-A h125 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 032 ls
Předpokládaná hodnota:
3 465 CR

Hmotností Země:
26,8176
Hvězdný rádius:
43 823 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
11 K
Wrupaea AA-A h125 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 937 ls
Předpokládaná hodnota:
4 799 CR

Hmotností Země:
424,0064
Hvězdný rádius:
74 140 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K
Wrupaea AA-A h125 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 884 ls
Předpokládaná hodnota:
2 951 CR

Hmotností Země:
5,0458
Hvězdný rádius:
19 592 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 K
Wrupaea AA-A h125 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
5 559 ls
Předpokládaná hodnota:
548 CR

Hmotností Země:
6,6542
Hvězdný rádius:
13 379 km

Tlak na povrchu:
1,05 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,51 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K