Wregoe YZ-G d10-76 [#2621985294683]

100,00%
Wregoe YZ-G d10-76 / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 219 CR

Hmotnosti Slunce:
1,0664
Hvězdný radius:
1,0116
Stáří:
1 824 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
6 464 K
Wregoe YZ-G d10-76 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
122 100 000 000 000 Mt

Inner radius:
1 386 400 km
Outer radius:
2 465 300 km
Wregoe YZ-G d10-76 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 312 ls
Předpokládaná hodnota:
1 134 CR

Hmotností Země:
2 857,2842
Hvězdný rádius:
68 332 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
24,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
799 K
Wregoe YZ-G d10-76 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 311 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0231
Hvězdný rádius:
1 976 km

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
298 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,8%) As (2,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 1 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 314 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0173
Hvězdný rádius:
1 797 km

Tlak na povrchu:
52,12 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
933 K
Wregoe YZ-G d10-76 1 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 317 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0125
Hvězdný rádius:
1 618 km

Tlak na povrchu:
1,29 atmosfér

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
562 K
Wregoe YZ-G d10-76 1 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 314 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0152
Hvězdný rádius:
1 724 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
240 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Sn (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 1 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 314 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0104
Hvězdný rádius:
1 522 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
240 K

Materiály:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Mo (1,2%) Ru (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 1 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 312 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0114
Hvězdný rádius:
1 570 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
234 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
Wregoe YZ-G d10-76 1 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 326 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0190
Hvězdný rádius:
1 856 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
224 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Sn (1,2%)
Wregoe YZ-G d10-76 2 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 360 ls
Předpokládaná hodnota:
657 CR

Hmotností Země:
40,8885
Hvězdný rádius:
43 922 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,86 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
196 K
Wregoe YZ-G d10-76 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 360 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
783 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
198 K

Materiály:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (9,9%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,1%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Sb (1,2%)
Wregoe YZ-G d10-76 2 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
508 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K
Wregoe YZ-G d10-76 2 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
472 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,2%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Nb (1,4%) Sn (1,2%)
Wregoe YZ-G d10-76 2 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
414 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K

Materiály:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 3 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 738 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0195
Hvězdný radius:
0,0773
Stáří:
1 824 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
528 K
Wregoe YZ-G d10-76 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 735 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
932 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
228 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) Zn (5,2%) Sb (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
Wregoe YZ-G d10-76 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 742 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0070
Hvězdný rádius:
1 337 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
209 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) W (1,1%)
Vzdálenost k cíli:
1 683 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1281
Hvězdný rádius:
4 279 km

Tlak na povrchu:
0,05 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Oxygen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
152 K
Wregoe YZ-G d10-76 4 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 201 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0156
Hvězdný radius:
0,0712
Stáří:
1 824 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
441 K
Wregoe YZ-G d10-76 4 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0016
Hvězdný rádius:
828 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
165 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,6%) P (10,2%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) V (4,8%) Sn (1,2%) Hg (0,8%) Tc (0,7%)
Wregoe YZ-G d10-76 4 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0025
Hvězdný rádius:
949 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
161 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,2%) V (4,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Mo (1,3%)
Wregoe YZ-G d10-76 4 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 214 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
937 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
157 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,7%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) As (2,6%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Hg (0,9%)
Wregoe YZ-G d10-76 4 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 245 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
154 K
Wregoe YZ-G d10-76 4 e / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 191 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0136
Hvězdný rádius:
1 662 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
193 K
Wregoe YZ-G d10-76 4 f / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 118 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0203
Hvězdný rádius:
1 896 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
190 K
Wregoe YZ-G d10-76 5 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 781 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0273
Hvězdný radius:
0,1031
Stáří:
1 824 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
668 K
Wregoe YZ-G d10-76 5 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 762 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0093
Hvězdný rádius:
1 467 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
149 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Tc (0,7%)
Wregoe YZ-G d10-76 5 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 762 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 033 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
149 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 5 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 761 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0077
Hvězdný rádius:
1 381 km

Tlak na povrchu:
0,05 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
183 K
Vzdálenost k cíli:
2 761 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
626 km

Tlak na povrchu:
1,00 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
243 K
Wregoe YZ-G d10-76 5 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 765 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0062
Hvězdný rádius:
1 287 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
174 K
Wregoe YZ-G d10-76 5 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 853 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0300
Hvězdný rádius:
2 153 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
130 K

Materiály:
Fe (20,8%) S (20,3%) C (17,1%) Ni (15,7%) P (11,0%) V (5,1%) Se (3,2%) As (2,7%) Te (1,6%) Nb (1,4%) W (1,1%)
Wregoe YZ-G d10-76 5 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 891 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0205
Hvězdný rádius:
1 898 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
126 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,7%) P (10,1%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Y (1,2%)
Wregoe YZ-G d10-76 5 f a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 891 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
887 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
126 K

Materiály:
S (19,7%) Fe (17,5%) C (16,6%) Ni (13,2%) P (10,6%) Cr (7,9%) Mn (7,2%) V (4,3%) Cd (1,4%) Nb (1,2%) Tc (0,6%)