IC 4756 Sector EQ-O b6-0 [#659143534481]

100,00%
IC 4756 Sector EQ-O b6-0 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2617
Hvězdný radius:
0,4373
Stáří:
11 930 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 243 K
IC 4756 Sector EQ-O b6-0 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 972 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1445
Hvězdný radius:
0,3240
Stáří:
11 930 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 796 K