2MASS J03291659+3123495 [#38049516823617]

100,00%
2MASS J03291659+3123495 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3867
Hvězdný radius:
0,5540
Stáří:
6 542 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 256 K
2MASS J03291659+3123495 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
2 154 700 000 Mt

Inner radius:
620 770 km
Outer radius:
1 758 100 km
2MASS J03291659+3123495 A 1 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
296 ls
Předpokládaná hodnota:
897 CR

Hmotností Země:
536,3875
Hvězdný rádius:
75 867 km

Gravitace:
3,79 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
214 K
Vzdálenost k cíli:
296 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0142
Hvězdný rádius:
2 170 km

Tlak na povrchu:
909,43 atmosfér

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
594 K
Vzdálenost k cíli:
294 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0351
Hvězdný rádius:
2 935 km

Tlak na povrchu:
1 709,85 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
613 K
Vzdálenost k cíli:
297 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0117
Hvězdný rádius:
2 048 km

Tlak na povrchu:
140,52 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
429 K
2MASS J03291659+3123495 A 1 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
300 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0064
Hvězdný rádius:
1 683 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
S (31,3%) C (26,3%) P (16,9%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Mn (3,9%) V (2,3%) Zr (1,1%) Sn (0,6%) W (0,5%) Tc (0,3%)
Vzdálenost k cíli:
406 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3989
Hvězdný rádius:
8 590 km

Tlak na povrchu:
2 583,07 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
398 K
2MASS J03291659+3123495 A 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
406 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
547 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,1%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291659+3123495 A 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
405 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
645 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,4%) Sn (0,8%) Sb (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
405 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
567 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Ge (3,6%) Zn (3,5%) As (1,6%) Nb (0,9%) Y (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
531 ls
Předpokládaná hodnota:
928 CR

Hmotností Země:
692,7418
Hvězdný rádius:
76 630 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
4,80 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
209 K
2MASS J03291659+3123495 A 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
531 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 268 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
118 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Mn (5,2%) V (3,1%) Zr (1,5%) Sb (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
532 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0034
Hvězdný rádius:
1 327 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) Zn (3,4%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
533 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0043
Hvězdný rádius:
1 426 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
110 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
528 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0071
Hvězdný rádius:
1 686 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
107 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Se (4,3%) Zn (3,5%) As (1,6%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,6%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
528 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
562 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
107 K

Materiály:
S (29,3%) C (24,7%) P (15,8%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Se (4,6%) Cr (4,1%) Mn (3,8%) Mo (0,6%) Ru (0,6%) Hg (0,4%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
524 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0177
Hvězdný rádius:
2 274 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,1%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 e a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
524 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
625 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K

Materiály:
S (30,3%) C (25,5%) P (16,3%) Fe (9,5%) Ni (7,2%) Mn (3,9%) Ge (3,1%) V (2,3%) Cd (0,7%) Nb (0,7%) Ru (0,6%)
2MASS J03291659+3123495 A 3 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
541 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0050
Hvězdný rádius:
1 502 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
101 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
712 ls
Předpokládaná hodnota:
3 629 CR

Hmotností Země:
41,3752
Hvězdný rádius:
46 564 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
92 K
2MASS J03291659+3123495 A 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
713 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
1 001 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291659+3123495 A 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
712 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
721 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Sn (0,7%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291659+3123495 A 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
710 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
825 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
717 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
994 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) As (1,6%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 4 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
719 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
889 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Cr (5,6%) Se (4,2%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (0,9%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 5 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
888 ls
Předpokládaná hodnota:
3 965 CR

Hmotností Země:
90,7691
Hvězdný rádius:
54 253 km

Gravitace:
1,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
88 K
2MASS J03291659+3123495 A 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
889 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
1 182 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 5 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
889 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
1 088 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03291659+3123495 A 5 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
886 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
941 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03291659+3123495 A 5 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
886 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0068
Hvězdný rádius:
1 661 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
1 343 ls
Předpokládaná hodnota:
580 CR

Hmotností Země:
12,1941
Hvězdný rádius:
15 735 km

Tlak na povrchu:
2,05 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,00 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
62 K
2MASS J03291659+3123495 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
31 445 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0938
Hvězdný radius:
0,2479
Stáří:
6 542 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 319 K