2MASS J05345522+1000347 [#9472415114073]

100,00%
2MASS J05345522+1000347 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2773
Hvězdný radius:
0,4618
Stáří:
10 210 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 623 K
2MASS J05345522+1000347 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
300 968 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1211
Hvězdný radius:
0,2787
Stáří:
10 210 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 479 K