2MASS J03285290+3116264 [#2864607667225]

100,00%
2MASS J03285290+3116264 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3438
Hvězdný radius:
0,5237
Stáří:
8 286 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 927 K
2MASS J03285290+3116264 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
388 061 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3398
Hvězdný radius:
0,4610
Stáří:
8 286 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 961 K
2MASS J03285290+3116264 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
54 329 000 000 Mt

Inner radius:
529 000 km
Outer radius:
1 782 200 km
2MASS J03285290+3116264 B 1 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
388 057 ls
Předpokládaná hodnota:
28 885 CR

Hmotností Země:
540,4556
Hvězdný rádius:
76 361 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
177 K
2MASS J03285290+3116264 B 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
388 057 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
827 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K

Materiály:
S (28,4%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Zn (3,5%) V (3,1%) Zr (1,5%) Te (1,0%) W (0,7%) Hg (0,6%)
2MASS J03285290+3116264 B 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
388 061 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
882 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
100 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J03285290+3116264 B 1 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
388 064 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0037
Hvězdný rádius:
1 365 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
97 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 1 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
388 053 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0108
Hvězdný rádius:
1 956 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
95 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) As (1,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
387 672 ls
Předpokládaná hodnota:
28 695 CR

Hmotností Země:
514,2189
Hvězdný rádius:
76 263 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
158 K
2MASS J03285290+3116264 B 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 673 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
1 179 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,6%) Ni (9,6%) Se (4,4%) V (3,1%) Zr (1,5%) Nb (0,9%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 669 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
1 237 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 b a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 669 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
541 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K

Materiály:
S (30,1%) C (25,3%) P (16,2%) Fe (9,2%) Ni (7,0%) Se (4,7%) Ge (3,1%) Zn (2,5%) Cd (0,7%) Sb (0,7%) W (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 667 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0107
Hvězdný rádius:
1 927 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
86 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 663 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0063
Hvězdný rádius:
1 619 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Sn (0,7%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 660 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0060
Hvězdný rádius:
1 594 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
82 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 2 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 682 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 397 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
82 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J03285290+3116264 B 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
387 588 ls
Předpokládaná hodnota:
3 650 CR

Hmotností Země:
43,5908
Hvězdný rádius:
48 405 km

Gravitace:
0,76 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
75 K
Vzdálenost k cíli:
387 587 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
608 km

Tlak na povrchu:
1,92 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
135 K
2MASS J03285290+3116264 B 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 591 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
712 km

Tlak na povrchu:
0,08 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
95 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 588 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
607 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
92 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
387 581 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
804 km

Tlak na povrchu:
0,11 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
98 K
2MASS J03285290+3116264 B 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 577 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
683 km

Tlak na povrchu:
0,08 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
387 102 ls
Předpokládaná hodnota:
3 737 CR

Hmotností Země:
53,9602
Hvězdný rádius:
49 252 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
66 K
2MASS J03285290+3116264 B 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 102 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
593 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 101 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
664 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 104 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
639 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 101 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
853 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Nb (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 101 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
818 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J03285290+3116264 B 4 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
387 098 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0031
Hvězdný rádius:
1 279 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
388 759 ls
Předpokládaná hodnota:
570 CR

Hmotností Země:
10,0947
Hvězdný rádius:
14 876 km

Tlak na povrchu:
1,78 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,86 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K