2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 B
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
499 760 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
8 298 million years
Celá spektrální třída:
L4 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1406
Hvězdný radius:
0,2695

Povrchová teplota:
1 709 K


Absolutní velikost:
12,9696
Oběžná doba:
15 442 991,6 d
Úhel zakřivení:
680,47 au
Výstřednost dráhy:
0,0482
Sklon dráhy:
-20,57°
Periapsida:
326,18°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °