2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 A 3
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 829 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
501 CR

Hmotností Země:
2,3513
Hvězdný rádius:
9 996 km

Povrchová teplota:
45 K
Tlak na povrchu:
0,46522294 atmosfér

Gravitace:
0,96 G

Složení:
68,08% Ice
21,41% Rock
10,51% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
90,34% Helium
7,40% Hydrogen
2,26% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4 342,4 d
Úhel zakřivení:
3,66 au
Výstřednost dráhy:
0,0020
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
348,46°
Rychlost rotace:
1,5 d
Axiální náklon:
1,4103 °