2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 A 4
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 310 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,8828
Hvězdný rádius:
9 389 km

Povrchová teplota:
33 K
Tlak na povrchu:
0,38750355 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Složení:
68,59% Ice
21,07% Rock
10,34% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
90,04% Helium
7,70% Hydrogen
2,25% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
10 916,1 d
Úhel zakřivení:
6,77 au
Výstřednost dráhy:
0,0320
Sklon dráhy:
-0,42°
Periapsida:
114,48°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
0,3639 °