2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 B 2
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
499 198 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4291
Hvězdný rádius:
8 659 km

Povrchová teplota:
31 K
Tlak na povrchu:
0,28478631 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Složení:
68,59% Ice
21,07% Rock
10,34% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 665,7 d
Úhel zakřivení:
1,43 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
-0,01°
Periapsida:
113,20°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
-0,0181 °