2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

2MASS J05345439-0517211 B 2 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
67 913 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0552
Hvězdný rádius:
3 330 km

Povrchová teplota:
20 K

Gravitace:
0,20 G

Složení:
87,89% Ice
10,44% Rock
1,66% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
55,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-89,90°
Periapsida:
235,23°
Rychlost rotace:
56,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3478 °

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,3%) As (1,4%) Sn (0,7%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)