2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

2MASS J05345439-0517211 A 7
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
548 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6723
Hvězdný rádius:
6 904 km

Povrchová teplota:
74 K
Tlak na povrchu:
1 116,97938317 atmosfér

Gravitace:
0,57 G

Složení:
68,59% Ice
21,19% Rock
10,22% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Složení atmosféry:
100,00% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
900,4 d
Úhel zakřivení:
1,10 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-0,40°
Periapsida:
344,92°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,2044 °