2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

2MASS J05345439-0517211 A 7
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
548 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,6723
Promień:
6 904 km

Temperatura powierzchni:
74 K
Ciśnienie na powierzchni:
1 116,97938317 atmosfer

Grawitacja:
0,57 G

Stały skład:
68,59% Ice
21,19% Rock
10,22% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Nitrogen
Skład atmosfery:
100,00% Nitrogen

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
900,4 d
Półoś wielka:
1,10 au
Ekscentryczność:
0,0007
Inklinacja:
-0,40°
Argument perycentrum:
344,92°
Okres obrotu:
0,6 d
Pochylenie osi:
0,2044 °