2MASS J03291312+3122529 [#5062825419737]

100,00%
2MASS J03291312+3122529 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3945
Hvězdný radius:
0,5612
Stáří:
5 846 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 190 K
2MASS J03291312+3122529 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
88 348 000 000 000 Mt

Inner radius:
643 970 km
Outer radius:
1 851 500 km
2MASS J03291312+3122529 A B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
213 710 000 000 000 Mt

Inner radius:
5 130 400 km
Outer radius:
323 200 000 km
2MASS J03291312+3122529 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
10 ls
Předpokládaná hodnota:
15 257 CR

Hmotností Země:
1,1346
Hvězdný rádius:
6 322 km

Gravitace:
1,15 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
763 K

Materiály:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,1%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,7%) Zn (6,1%) As (2,1%) Nb (1,5%) Mo (1,5%) Tc (0,8%)
2MASS J03291312+3122529 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
15 291 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3828
Hvězdný radius:
0,5855
Stáří:
5 846 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 422 K
2MASS J03291312+3122529 B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
15 253 ls
Předpokládaná hodnota:
14 218 CR

Hmotností Země:
0,4066
Hvězdný rádius:
4 623 km

Tlak na povrchu:
2,70 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
216 K
2MASS J03291312+3122529 B 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
15 253 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0153
Hvězdný rádius:
1 708 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
190 K

Materiály:
Fe (20,5%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (15,5%) P (9,9%) Mn (8,5%) Ge (5,4%) As (2,4%) Nb (1,4%) Ru (1,3%) W (1,1%)
2MASS J03291312+3122529 B 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
14 929 ls
Předpokládaná hodnota:
13 931 CR

Hmotností Země:
0,2941
Hvězdný rádius:
4 190 km

Tlak na povrchu:
0,80 atmosfér

Gravitace:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
209 K
Vzdálenost k cíli:
14 766 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3355
Hvězdný rádius:
5 503 km

Tlak na povrchu:
429,18 atmosfér

Gravitace:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
160 K