HIP 41305 [#1356858532]

HIP 41305 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
15 994 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Robert Curtis
Předpokládaná hodnota:
525 CR

Hmotností Země:
4,1243
Hvězdný rádius:
11 364 km

Povrchová teplota:
138 K
Tlak na povrchu:
1 129,97803109 atmosfér

Gravitace:
1,30 G

Složení:
58,30% Ice
28,45% Rock
13,25% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Složení atmosféry:
99,88% Nitrogen
0,08% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
34 153,2 d
Úhel zakřivení:
27,65 au
Výstřednost dráhy:
0,1596
Sklon dráhy:
2,15°
Periapsida:
95,19°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
-0,1713 °