HIP 41305 [#1356858532]

100,00%
HIP 41305 / A (Blue-White super giant) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 244 CR

Hmotnosti Slunce:
2,4180
Hvězdný radius:
0,2300
Stáří:
1 280 million years
Svítivost:
I

Povrchová teplota:
27 698 K
HIP 41305 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
475 ls
Předpokládaná hodnota:
13 578 CR

Hmotností Země:
0,1911
Hvězdný rádius:
3 662 km

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
589 K

Materiály:
Fe (21,2%) Ni (16,1%) S (15,2%) C (12,8%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,2%) Ge (4,5%) Cd (1,7%) Te (1,2%) Hg (0,9%)
HIP 41305 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
885 ls
Předpokládaná hodnota:
13 732 CR

Hmotností Země:
0,2316
Hvězdný rádius:
3 875 km

Tlak na povrchu:
0,37 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
446 K
HIP 41305 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
885 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0174
Hvězdný rádius:
1 780 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
431 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (18,4%) C (15,4%) Ni (15,4%) P (9,9%) Mn (8,4%) Zn (5,5%) Se (2,9%) Cd (1,6%) Sb (1,2%) W (1,1%)
HIP 41305 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 591 ls
Předpokládaná hodnota:
170 065 CR

Hmotností Země:
0,8014
Hvězdný rádius:
5 701 km

Tlak na povrchu:
139,10 atmosfér

Gravitace:
1,00 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
760 K
HIP 41305 4 / Water world
Vzdálenost k cíli:
4 132 ls
Předpokládaná hodnota:
281 125 CR

Hmotností Země:
0,8837
Hvězdný rádius:
5 827 km

Tlak na povrchu:
3,56 atmosfér

Gravitace:
1,06 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
253 K
HIP 41305 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 128 ls
Předpokládaná hodnota:
166 776 CR

Hmotností Země:
0,6038
Hvězdný rádius:
5 232 km

Tlak na povrchu:
1,24 atmosfér

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
224 K
HIP 41305 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
15 994 ls
Předpokládaná hodnota:
525 CR

Hmotností Země:
4,1243
Hvězdný rádius:
11 364 km

Tlak na povrchu:
1 129,98 atmosfér

Gravitace:
1,30 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
138 K