2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

2MASS J03281518+3117238 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 277 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sandro ya Anthos
Předpokládaná hodnota:
549 CR

Hmotností Země:
6,8033
Hvězdný rádius:
15 090 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
33 K
Tlak na povrchu:
0,70220030 atmosfér

Gravitace:
1,22 G

Složení:
63,03% Ice
19,63% Rock
9,62% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6 575,1 d
Úhel zakřivení:
4,56 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-0,04°
Periapsida:
304,59°
Rychlost rotace:
1,1 d
Axiální náklon:
-0,2490 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
2MASS J03281518+3117238 6 A Ring Icy 106 570 000 000 Mt 24 899 km 68 398 km