2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

100,00%
2MASS J03281518+3117238 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4601
Stáří:
9 594 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 653 K
2MASS J03281518+3117238 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
25 005 000 000 000 Mt

Inner radius:
507 230 km
Outer radius:
1 602 700 km
2MASS J03281518+3117238 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
374 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6137
Hvězdný rádius:
6 310 km

Tlak na povrchu:
1 164,93 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
250 K
2MASS J03281518+3117238 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
537 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9569
Hvězdný rádius:
7 220 km

Tlak na povrchu:
4,95 atmosfér

Gravitace:
0,75 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K
Vzdálenost k cíli:
724 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0729
Hvězdný rádius:
7 852 km

Tlak na povrchu:
0,20 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K
Vzdálenost k cíli:
958 ls
Předpokládaná hodnota:
532 CR

Hmotností Země:
4,7187
Hvězdný rádius:
11 990 km

Tlak na povrchu:
0,86 atmosfér

Gravitace:
1,34 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K
2MASS J03281518+3117238 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
959 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0783
Hvězdný rádius:
3 707 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
49 K

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,3%) Ge (3,3%) V (3,1%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 684 ls
Předpokládaná hodnota:
3 595 CR

Hmotností Země:
37,9131
Hvězdný rádius:
48 333 km

Gravitace:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K
2MASS J03281518+3117238 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 684 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 349 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Y (0,7%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 5 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 685 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
826 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Ru (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 687 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
852 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 5 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 687 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
817 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J03281518+3117238 5 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 691 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
1 244 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
2 277 ls
Předpokládaná hodnota:
549 CR

Hmotností Země:
6,8033
Hvězdný rádius:
15 090 km

Tlak na povrchu:
0,70 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
33 K
2MASS J03281518+3117238 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 278 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
573 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 282 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
649 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) W (0,7%)
2MASS J03281518+3117238 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
10 124 ls
Předpokládaná hodnota:
3 342 CR

Hmotností Země:
18,8248
Hvězdný rádius:
22 259 km

Gravitace:
1,55 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
19 K