2MASS J03290895+3122562 [#5062288483265]

100,00%
2MASS J03290895+3122562 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2695
Hvězdný radius:
0,4481
Stáří:
10 362 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 557 K
2MASS J03290895+3122562 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1289
Hvězdný radius:
0,2759
Stáří:
10 362 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 693 K
2MASS J03290895+3122562 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
86 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1211
Hvězdný radius:
0,2811
Stáří:
10 362 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 535 K
2MASS J03290895+3122562 D / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
26 454 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1367
Hvězdný radius:
0,2744
Stáří:
10 362 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 597 K