GMB2010 WOCS 34057 [#675786662177]

25,00%
GMB2010 WOCS 34057 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4597
Stáří:
9 416 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 712 K
GMB2010 WOCS 34057 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
537 970 000 Mt

Inner radius:
499 950 km
Outer radius:
1 595 500 km
GMB2010 WOCS 34057 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
26 ls
Předpokládaná hodnota:
14 670 CR

Hmotností Země:
0,6525
Hvězdný rádius:
5 330 km

Tlak na povrchu:
3,31 atmosfér

Gravitace:
0,93 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
648 K