Matet [#2870246057401]

500,00%
Matet / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3555
Hvězdný radius:
0,5251
Stáří:
8 018 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 092 K
Matet A Belt
Class:
Rocky

Mass:
56 130 000 000 Mt

Inner radius:
50 863 000 km
Outer radius:
77 791 000 km
Matet 1 / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
52 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3000
Hvězdný rádius:
4 364 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
301 K

Materiály:
Fe (22,1%) S (18,2%) Ni (16,8%) C (15,3%) P (9,8%) Zn (6,0%) Ge (5,4%) As (2,4%) Nb (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)
Matet 2 / Water world
Vzdálenost k cíli:
105 ls
Předpokládaná hodnota:
104 509 CR

Hmotností Země:
1,4793
Hvězdný rádius:
6 886 km

Tlak na povrchu:
7,19 atmosfér

Gravitace:
1,27 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Thick Water-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
437 K
Matet 3 / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
381 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6000
Hvězdný rádius:
5 405 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,84 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
114 K

Materiály:
Fe (20,6%) S (16,9%) Ni (15,5%) C (14,2%) Cr (9,2%) P (9,1%) Zn (5,6%) Ge (5,0%) Nb (1,4%) Sn (1,3%) Y (1,2%)
Matet Wo 9732 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3555
Hvězdný radius:
0,5251
Stáří:
8 018 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 092 K