SPF-LF 1 [#22661187052961]

SPF-LF 1
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Stáří:
8 786 million years
Celá spektrální třída:
M5 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,3281
Hvězdný radius:
0,5035

Povrchová teplota:
2 815 K


Absolutní velikost:
9,4415
Rychlost rotace:
2,3 d