Swoilz ZI-K c8-0 [#84925256522]

Swoilz ZI-K c8-0 B 1
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
82 418 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Dump Dump Dump
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0957
Hvězdný rádius:
7 579 km

Povrchová teplota:
347 K
Tlak na povrchu:
3 692,19363434 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Složení:
51,63% Ice
32,35% Rock
16,02% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
48,65% Methane
48,65% Nitrogen
2,03% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
736,0 d
Úhel zakřivení:
1,05 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
183,06°
Rychlost rotace:
2,0 d
Axiální náklon:
-0,3136 °