Swoilz ZI-K c8-0 [#84925256522]

100,00%
Swoilz ZI-K c8-0 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7578
Hvězdný radius:
0,7602
Stáří:
11 176 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
4 557 K
Swoilz ZI-K c8-0 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
82 411 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4449
Stáří:
11 176 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 432 K
Vzdálenost k cíli:
82 418 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0957
Hvězdný rádius:
7 579 km

Tlak na povrchu:
3 692,19 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
347 K
Vzdálenost k cíli:
82 172 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5178
Hvězdný rádius:
8 804 km

Tlak na povrchu:
0,30 atmosfér

Gravitace:
0,80 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K
Swoilz ZI-K c8-0 B 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
82 171 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0140
Hvězdný rádius:
2 130 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Te (0,8%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
81 425 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6457
Hvězdný rádius:
8 985 km

Tlak na povrchu:
0,32 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K
Swoilz ZI-K c8-0 B 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
81 424 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1002
Hvězdný rádius:
4 034 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
45 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,2%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Sn (0,8%) Y (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
79 659 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9002
Hvězdný rádius:
7 537 km

Tlak na povrchu:
0,20 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K
Vzdálenost k cíli:
78 109 ls
Předpokládaná hodnota:
523 CR

Hmotností Země:
3,9503
Hvězdný rádius:
11 584 km

Tlak na povrchu:
0,74 atmosfér

Gravitace:
1,20 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
31 K