Smojooe SL-N b7-0 [#608946367041]

11,11%
Smojooe SL-N b7-0 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3594
Hvězdný radius:
0,5508
Stáří:
2 768 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 927 K
Smojooe SL-N b7-0 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
175 360 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1680
Hvězdný radius:
0,3393
Stáří:
2 768 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 925 K