2MASS J21532798+4713450 [#5029271577929]

100,00%
2MASS J21532798+4713450 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3398
Hvězdný radius:
0,5060
Stáří:
8 128 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 973 K
2MASS J21532798+4713450 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
65 384 000 000 000 Mt

Inner radius:
543 220 km
Outer radius:
1 684 000 km
2MASS J21532798+4713450 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
15 ls
Předpokládaná hodnota:
12 940 CR

Hmotností Země:
0,0787
Hvězdný rádius:
2 760 km

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
580 K

Materiály:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (16,2%) C (13,7%) Mn (9,4%) P (8,7%) V (5,6%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Mo (1,5%) Tc (0,8%)
2MASS J21532798+4713450 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
21 ls
Předpokládaná hodnota:
13 045 CR

Hmotností Země:
0,0921
Hvězdný rádius:
2 902 km

Gravitace:
0,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
497 K

Materiály:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (16,2%) C (13,6%) Cr (10,2%) P (8,7%) Zn (6,2%) As (2,1%) Mo (1,5%) Hg (1,0%) Po (0,6%)
2MASS J21532798+4713450 A 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
27 ls
Předpokládaná hodnota:
12 447 CR

Hmotností Země:
0,0349
Hvězdný rádius:
2 124 km

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
438 K

Materiály:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,2%) C (12,7%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,2%) Ge (4,4%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Sb (0,9%)
2MASS J21532798+4713450 A 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
37 ls
Předpokládaná hodnota:
12 554 CR

Hmotností Země:
0,0421
Hvězdný rádius:
2 257 km

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
387 K

Materiály:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,0%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) As (2,1%) Nb (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)
2MASS J21532798+4713450 AB 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 195 ls
Předpokládaná hodnota:
4 222 CR

Hmotností Země:
153,8175
Hvězdný rádius:
65 628 km

Gravitace:
1,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K
Vzdálenost k cíli:
1 196 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0075
Hvězdný rádius:
1 712 km

Tlak na povrchu:
8,08 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
158 K
Vzdálenost k cíli:
1 195 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0041
Hvězdný rádius:
1 408 km

Tlak na povrchu:
5,20 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
147 K
2MASS J21532798+4713450 AB 1 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 194 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0048
Hvězdný rádius:
1 481 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
61 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,1%) Sn (0,7%) W (0,7%) Po (0,3%)
2MASS J21532798+4713450 AB 1 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 191 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 275 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
61 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J21532798+4713450 AB 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 457 ls
Předpokládaná hodnota:
4 182 CR

Hmotností Země:
142,1272
Hvězdný rádius:
64 117 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K
2MASS J21532798+4713450 AB 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 459 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
901 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Sn (0,7%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J21532798+4713450 AB 2 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 455 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
880 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21532798+4713450 AB 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 464 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
903 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21532798+4713450 AB 2 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 448 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 302 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
54 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J21532798+4713450 AB 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 053 ls
Předpokládaná hodnota:
3 396 CR

Hmotností Země:
22,0701
Hvězdný rádius:
36 342 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,68 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K
2MASS J21532798+4713450 AB 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 054 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 160 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Zn (3,5%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Y (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J21532798+4713450 AB 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 058 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
976 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) W (0,7%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
2MASS J21532798+4713450 AB 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 055 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
633 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532798+4713450 AB 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 060 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
669 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Zn (3,4%) As (1,6%) Nb (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532798+4713450 AB 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 053 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
708 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
2 763 ls
Předpokládaná hodnota:
545 CR

Hmotností Země:
6,2808
Hvězdný rádius:
13 158 km

Tlak na povrchu:
1,13 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,48 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K
2MASS J21532798+4713450 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
210 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1133
Hvězdný radius:
0,2553
Stáří:
8 128 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 358 K
2MASS J21532798+4713450 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
6 746 200 000 000 Mt

Inner radius:
323 830 km
Outer radius:
1 167 600 km
2MASS J21532798+4713450 B 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
213 ls
Předpokládaná hodnota:
11 103 CR

Hmotností Země:
0,0013
Hvězdný rádius:
724 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
432 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) Mn (9,1%) P (8,4%) As (2,1%) Nb (1,5%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
2MASS J21532798+4713450 B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
200 ls
Předpokládaná hodnota:
11 072 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
698 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
351 K

Materiály:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Cd (1,6%) Ru (1,3%) W (1,2%)
2MASS J21532798+4713450 B 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
208 ls
Předpokládaná hodnota:
11 583 CR

Hmotností Země:
0,0055
Hvězdný rádius:
1 160 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
325 K

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,0%) P (8,5%) V (5,4%) Ge (4,6%) Ru (1,4%) W (1,2%) Hg (1,0%)
2MASS J21532798+4713450 B 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
210 ls
Předpokládaná hodnota:
11 290 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
885 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
275 K

Materiály:
Fe (23,0%) Ni (17,4%) S (16,4%) C (13,8%) Cr (10,3%) P (8,8%) Ge (4,8%) As (2,2%) W (1,3%) Sb (1,0%) Hg (1,0%)
2MASS J21532798+4713450 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
32 204 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1914
Hvězdný radius:
0,3439
Stáří:
8 128 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 968 K