IC 1805 Sector DQ-Y e3 (Altera's Eye / IC 1805) [#14082376660]

100,00%
IC 1805 Sector DQ-Y e3 / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
23 579 CR

Hmotnosti Slunce:
2,7852
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
288 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K