OGLE-05-071L [#85261228898]

100,00%
OGLE-05-071L / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4570
Hvězdný radius:
0,6213
Stáří:
6 940 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 546 K
OGLE-05-071L A Belt
Class:
Metallic

Mass:
3 903 100 000 Mt

Inner radius:
661 980 km
Outer radius:
1 858 700 km
OGLE-05-071L 1 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
23 940 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
292 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 036 K

Materiály:
Fe (36,7%) Ni (27,7%) Mn (15,2%) V (9,0%) Zr (4,3%) Nb (2,5%) Mo (2,4%) Ru (2,3%)
OGLE-05-071L 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
21 ls
Předpokládaná hodnota:
12 676 CR

Hmotností Země:
0,0518
Hvězdný rádius:
2 413 km

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
585 K

Materiály:
Fe (24,1%) Ni (18,3%) S (17,2%) C (14,5%) P (9,3%) Zn (6,6%) Zr (2,8%) Se (2,7%) Cd (1,9%) Sn (1,6%) Sb (1,1%)
OGLE-05-071L 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
29 ls
Předpokládaná hodnota:
14 275 CR

Hmotností Země:
0,4331
Hvězdný rádius:
4 724 km

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
499 K

Materiály:
Fe (20,9%) Ni (15,8%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,4%) Mn (8,6%) P (8,1%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Mo (1,4%) Sb (0,9%)
OGLE-05-071L 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
72 ls
Předpokládaná hodnota:
16 860 CR

Hmotností Země:
3,9931
Hvězdný rádius:
9 024 km

Tlak na povrchu:
556,72 atmosfér

Gravitace:
1,99 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 132 K
OGLE-05-071L 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
104 ls
Předpokládaná hodnota:
180 066 CR

Hmotností Země:
1,7378
Hvězdný rádius:
7 163 km

Tlak na povrchu:
270,09 atmosfér

Gravitace:
1,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
865 K
OGLE-05-071L 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
233 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1536
Hvězdný rádius:
8 132 km

Tlak na povrchu:
375,14 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
213 K
OGLE-05-071L 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
641 ls
Předpokládaná hodnota:
3 216 CR

Hmotností Země:
12,7640
Hvězdný rádius:
27 420 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,69 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
105 K
OGLE-05-071L 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
641 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
900 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
OGLE-05-071L 7 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
641 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
544 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Hg (0,5%)
OGLE-05-071L 8 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
639 ls
Předpokládaná hodnota:
504 CR

Hmotností Země:
2,4985
Hvězdný rádius:
10 191 km

Tlak na povrchu:
11 434,78 atmosfér

Gravitace:
0,98 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
515 K
OGLE-05-071L 9 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 618 ls
Předpokládaná hodnota:
4 621 CR

Hmotností Země:
316,9999
Hvězdný rádius:
71 232 km

Gravitace:
2,54 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
102 K
OGLE-05-071L 10 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 648 ls
Předpokládaná hodnota:
611 CR

Hmotností Země:
20,5244
Hvězdný rádius:
17 552 km

Tlak na povrchu:
3,74 atmosfér

Gravitace:
2,71 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K
OGLE-05-071L 10 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 646 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1424
Hvězdný rádius:
8 613 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
40 K