2MASS J05345675-0526372 [#106231853949953]

100,00%
2MASS J05345675-0526372 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2461
Hvězdný radius:
0,4113
Stáří:
10 270 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 465 K
2MASS J05345675-0526372 A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
24 108 000 000 000 Mt

Inner radius:
563 280 km
Outer radius:
1 512 200 km
2MASS J05345675-0526372 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
40 ls
Předpokládaná hodnota:
12 540 CR

Hmotností Země:
0,0411
Hvězdný rádius:
2 239 km

Tlak na povrchu:
2,82 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
618 K
2MASS J05345675-0526372 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
51 ls
Předpokládaná hodnota:
12 477 CR

Hmotností Země:
0,0368
Hvězdný rádius:
2 160 km

Gravitace:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
224 K

Materiály:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,0%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) As (2,1%) Nb (1,5%) Ru (1,4%) W (1,2%)
Vzdálenost k cíli:
68 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0954
Hvězdný rádius:
3 563 km

Tlak na povrchu:
0,29 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
179 K
2MASS J05345675-0526372 A 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
96 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1345
Hvězdný rádius:
3 972 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
148 K

Materiály:
S (21,4%) C (18,0%) Fe (17,3%) Ni (13,1%) P (11,5%) Cr (7,8%) V (4,2%) Ge (3,6%) Cd (1,3%) Mo (1,1%) Tc (0,6%)
Vzdálenost k cíli:
125 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3111
Hvězdný rádius:
5 430 km

Tlak na povrchu:
7,32 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
138 K
2MASS J05345675-0526372 A 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
163 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1134
Hvězdný rádius:
3 954 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
116 K

Materiály:
S (23,7%) C (19,9%) Fe (16,3%) P (12,7%) Ni (12,3%) Zn (4,4%) V (4,0%) Ge (3,4%) Cd (1,3%) Sn (1,1%) Te (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
203 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2168
Hvězdný rádius:
4 840 km

Tlak na povrchu:
5,59 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
110 K
Vzdálenost k cíli:
302 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1279
Hvězdný rádius:
4 109 km

Tlak na povrchu:
3,81 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K
2MASS J05345675-0526372 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
4 141 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1211
Hvězdný radius:
0,2765
Stáří:
10 270 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 462 K
2MASS J05345675-0526372 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
40 232 000 000 000 Mt

Inner radius:
324 020 km
Outer radius:
1 193 800 km
2MASS J05345675-0526372 B 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 126 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0490
Hvězdný rádius:
3 019 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
171 K

Materiály:
S (23,6%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Se (3,7%) As (1,5%) Mo (1,1%) Sn (1,0%) Te (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
4 169 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1587
Hvězdný rádius:
4 389 km

Tlak na povrchu:
0,21 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
151 K
Vzdálenost k cíli:
4 164 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2440
Hvězdný rádius:
5 033 km

Tlak na povrchu:
6,11 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
140 K
2MASS J05345675-0526372 B 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 159 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1103
Hvězdný rádius:
3 919 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
120 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) Zn (4,2%) Nb (1,1%) W (0,8%) Tc (0,6%)
Vzdálenost k cíli:
4 200 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1575
Hvězdný rádius:
4 390 km

Tlak na povrchu:
4,43 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K
Vzdálenost k cíli:
4 153 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1257
Hvězdný rádius:
4 086 km

Tlak na povrchu:
3,72 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
97 K
2MASS J05345675-0526372 B 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 250 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1536
Hvězdný rádius:
4 355 km

Tlak na povrchu:
0,03 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (23,6%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Mn (6,7%) V (4,0%) Zr (1,9%) Mo (1,1%) Ru (1,0%) Hg (0,7%)
2MASS J05345675-0526372 B 8 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 260 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2413
Hvězdný rádius:
5 008 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (22,2%) C (18,6%) Fe (15,5%) P (11,9%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Zn (4,2%) Nb (1,1%) Te (0,8%) Hg (0,7%)
2MASS J05345675-0526372 B 9 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 331 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1845
Hvězdný rádius:
4 616 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
66 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) Zn (4,2%) Sn (1,0%) Y (0,9%) Hg (0,7%)