HD 223161 [#10644408811]

HD 223161 4 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 972 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
376 km

Povrchová teplota:
329 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
91,09% Rock
8,91% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5,3 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-0,26°
Periapsida:
213,65°
Rychlost rotace:
5,3 d
Axiální náklon:
-0,2739 °

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)