HD 223161 [#10644408811]

HD 223161 1 c
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 509 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
464 km

Povrchová teplota:
510 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
91,08% Rock
8,92% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,3 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
-0,17°
Periapsida:
238,24°
Rychlost rotace:
2,3 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2553 °

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Mo (1,2%) Y (1,1%)